Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Doãn Bản
  Ngày sinh: 25/08/1966
  Quê quán: Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Nhân Trạch , Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Cử nhân Kế toán
  Chức vụ : Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã
  Họ và Tên: Hoàng Thị Tĩnh
  Ngày sinh: 13/03/1972
  Quê quán: Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Hoàng Trì 1, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học QLNN
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ – Phó Chủ tịch HĐND xã
  Họ và Tên: Lê Văn Thụ
  Ngày sinh: 10/10/1972
  Quê quán: Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Hồng Nhuệ 1, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học QLHCNN
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Trưởng ban kinh tế HĐND xã
  Họ và Tên: Hoàng Văn Thận
  Ngày sinh: 20/10/1983
  Quê quán: Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Hoàng Trì 2, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Hành chính học
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ – Trưởng ban pháp chế HĐND xã