Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Hoàng Thị Tĩnh
  Ngày sinh: 13/03/1972
  Quê quán: Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Hoàng Trì 1, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học QLNN
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
  Họ và Tên: Lê Văn Thụ
  Ngày sinh: 10/10/1972
  Quê quán: Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Hồng Nhuệ 1, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học QLHCNN
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Chủ tịch UBMTTQ xã
  Họ và Tên: Hoàng Văn Thận
  Ngày sinh: 20/10/1983
  Quê quán: Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Hoàng Trì 2, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Hành chính học
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã
  Họ và Tên: Hoàng Minh Quyết
  Ngày sinh: 10/10/1968
  Quê quán: Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Hoàng Trì 2, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Trung cấp Quản lý Hành chính NN
  Chức vụ : Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã
  Họ và Tên: Hoàng Thanh Yên
  Ngày sinh: 08/04/1964
  Quê quán: Xã Hoằng Thắng , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Hải Phúc 1, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Trung cấp Quản lý quân sự
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã
  Họ và Tên: Lê Văn Thủy
  Ngày sinh:
  Quê quán: Xã Hoằng Lưu , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Lưu , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ :
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Trưởng công an xã
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Thiềng
  Ngày sinh: 08/04/1962
  Quê quán: Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Hoàng Trì 2, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Trung cấp Hành chính NN
  Chức vụ : Chủ tịch Hội Nông dân xã