Hoạt động của MTTQ & Các đoàn thể xã

UB MTTQ huyện kêu gọi ủng hộ con em Hoằng Hóa đang công tác, học tập và lao động tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam

UB MTTQ huyện Hoằng Hóa vừa ra lời kêu gọi chung tay ủng hộ con em Hoằng Hóa đang công tác, học tập và lao động tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Hội Nông dân huyện Hoằng Hóa: Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023, sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 21/7/2021, Hội nông dân huyện Hoằng Hóa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023, sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Hội LHPN xã Hoằng Thắng tổ chức đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 21/3/2021, Hội LHPN xã Hoằng Thắng đã tổ chức đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Uỷ ban MTTQ huyện Hoằng Hóa tổ chức hội nghị lần thứ 4- nhiệm kỳ 2019-2024

Sáng ngày 07/01/2021, Uỷ ban MTTQ huyện Hoằng Hóa đã tổ chức hội nghị lần thứ 4 – nhiệm kỳ 2019-2024, nhằm tổng kết công tác mặt trận năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.