Quyết định số 3604 ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Đăng lúc: 08:05:49 16/09/2021 (GMT+7)

10599531e4d712894bc6.jpeg