Hội nghi giao ban 6 tháng đầu năm của Thường trực huyện uỷ với MTTQ và các Đoàn thể huyện

Đăng lúc: 10:05:00 08/07/2021 (GMT+7)

Ngày 06.7.2021, tại phòng họp tầng 3, Thường trực huyện uỷ Hoằng Hoá đã tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm với MTTQ và các Đoàn thể chính trị- xã hội huyện

 d0890cfba174552a0c65.jpeg
Đồng chí Đoàn thị Hải- Phó Bí thư TT huyện uỷ- dự và chủ trì hội nghị. Thành phần tham gia hội nghị:  chủ tịch, các phó chủ tịch UBMTTQ, các đoàn thể, ban Dân vận.

8d704627aaa65ef807b7.jpeg

8adb0c94e015144b4d04.jpeg

6b921ed4f255060b5f44.jpeg

3102ae4342c2b69cefd3.jpeg
Sau lời khai mạc của đồng chí phó Bí thư TT Huyện uỷ, đại diện các cơ quan, đoàn thể đã báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị mình trong 6 tháng đầu năm, những kết quả đạt được, khó khăn và đề xuất, mục tiêu những tháng còn lại năm 2021. Từ đầu năm 2021 đến nay, MTTQ và tổ chức đoàn thể đã tập trung triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch năm, trọng tâm là tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia bầu cử Đ ại biểu Quốc hội khoá XV, Đ ại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ động p hòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch viêm da nổi cục trên đàn gia súc, cải tạo vườn tạp, xây dựng NTM, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, vận động thanh niên tham gia nhập ngũ; Tổ chức tốt các hoạt động trong Tháng Thanh niên, chào mừng Quốc tế Phụ nữ, triển khai Tháng Công nhân… Bên cạnh đó, các hội đoàn thể theo dõi quản lý, tuyên truyền sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác, giúp cán bộ, hội viên, đoàn viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập…

585ae2e40e65fa3ba374.jpeg
đồng chí Đoàn Thị Hải - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ phát biểu kết luận
Phát biểu tại hội nghị , đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ , đánh giá cao nỗ lực của MTTQ và các hội, đoàn thể huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị trong Khối tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, bám sát cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhất là tạo việc làm cho thanh niên, sắp xếp dân cư, bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao, NTM kiểu mẫu; xây dựng mô hình điểm trong thực hiện các cuộc vận động của từng hội; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên... Về công tác cán bộ cơ sở, đồng chí yêu cầu Ban Dân vận, MTTQ và các hội đoàn thể chủ động phối hợp với đảng ủy cơ sở, kịp thời kiện toàn nhân sự chủ chốt theo thẩm quyền, trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn và quan tâm hỗ trợ các chế độ nhằm ổn định hoạt động của hệ thống chính trị, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Về những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, đồng chí Phó   thư TT Huyện ủy lắng nghe và giải đáp theo thẩm quyền và gợi mở 1 số giải pháp, giao nhiệm vụ để MTTQ và hội đoàn thể huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện, n hiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra./.
Tuyết Mai – Trung tâm VHTT TT&DL huyện