Ra mắt Mô hình điểm “Dân vận khéo trong vận động nhân dân sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn vietgap”, năm 2021 taị xã Hoằng Thắng

Đăng lúc: 15:05:33 30/07/2021 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 17- KH/ BDVHU ngày 07/6/2021 của Ban Dân vận Huyện ủy về triển khai xây dựng mô hình điểm “Dân vận khéo”, chiều ngày 28.7, Hoằng Thắng đã tổ chức lễ ra mắt mô hình Dân vận khéo trong vận động nhân dân sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn vietgap”.

 Về dự có đồng chí: Trịnh Thị Quế - TVHU,Trưởng ban Dân vận huyện ủy, các đồng chí chuyên viên ban Dân vận, Phó trưởng phòng  Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, các đồng chí  Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hoằng Thắng, thôn trưởng, ban đại diện thôn và các thành viên ban vận động.
1. đc Lê Doãn Bản Bí thư đảng ủy- trao Quyết định thành lập ban điều hành.jpg
đc Lê Doãn Bản Bí thư đảng ủy- trao Quyết định thành lập ban điều hành
 
Tại  buổi lễ đã công bố  Quyết định thành lập Ban điều hành mô hình “Dân vận khéo trong vận động nhân dân xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn vietgap thôn Hoàng Trì 1, xã Hoằng Thắng. Theo QĐ,  Ban điều hành mô hình “Dân vận khéo trong vận động nhân dân xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn vietgap thôn Hoàng Trì 1, xã Hoằng Thắng gồm 3 người do Ông: Hoàng Sỹ Toàn – Bí thư  Chi bộ thôn Hoàng Trì -Trưởng ban.
Tại buổi ra mắt, đã thông qua Quy chế hoạt động của ban điều hành mô hình dân vận khéo gồm 3 chương 11 điều.
2. đồng chí Trịnh thị Quế- TVHU- Trưởng ban Dân vận cùng đồng chí Bí thư đảng bộ xã tặng hoa, quà chúc mừng  ban điều hành.jpg
 đồng chí Trịnh Thị Quế- TVHU- Trưởng ban Dân vận cùng đồng chí Bí thư đảng bộ xã tặng hoa, quà chúc mừng  ban điều hành
3 và phát biểu chỉ đạo.jpg
và phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Trịnh Thị Quế - Trưởng ban Dân vận phát biểu chỉ đạo tại buổi ra mắt đồng chí đánh giá cao về công tác dân vận nói chung tại Hoằng Thắng, mong rằng xã tiếp tục phát huy kết quả trong công tác dân vận chỉ đạo, hướng dẫn ban điều hành dân vận khéo xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn vietgap thôn Hoàng Trì 1 tốt nhất. Theo từng giai đoạn cần có kiểm tra, sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm... để sau nhân rộng   với các đoàn thể trên toàn xã.
4 các đồng chí lãnh đạo xã  chứng kiến đại diện các thành viên ký cam kết.jpg
 các đồng chí lãnh đạo xã  chứng kiến đại diện các thành viên ký cam kết
 
Ngay sau buổi ra mắt đã tổ chức tập huấn kiến thức vận động nhân dân xây dựng sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn vietgap. /.
Tuyết Mai: TT Văn hóa TTTT & DL