xã Hoằng Thắng tổ chức Lễ "Trao tặng Huy hiệu Đảng"

Đăng lúc: 16:19:57 06/12/2017 (GMT+7)

Hoằng Thắng: Long trọng tổ chức Lễ "Trao tặng Huy hiệu Đảng" cho các đảng viên 40 năm, 45 năm, 50 năm và 70 năm

Trao tặng huy đảng cho đảng viên lâu năm là một công tác có ý nghỉa rất quan trọng, nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, vì mỗi đảng viên là 1 tế bào của Đảng, đảng viên tốt thì đảng ta mới mạnh, đảng viên được tặng huy hiệu Đảng là một vinh dự lớn nhất của đời mình, được Đảng ghi công những đóng góp to lớn của đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

IMG_5194.JPG

Trao huy hiệu 70 tuổi Đảng.

 

 Để vinh danh các đảng viên kiên trung với Đảng, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ngày 6/12/2017 tại hội trường UBND xã  Đảng bộ xã Hoằng Thắng long trọng tổ chức Lễ “Trao tặng huy hiệu Đảng”  45 năm, 50 và 70 năm tuổi đảng cho 10 đảng viên ở các chi bộ. Chủ trì buổi lễ Đồng Chí Hoàng Sỹ Long Bí Thư Đảng bộ.

IMG_5188.JPG

Có mặt tại buổi trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên tại xã chúng tôi thấy được niềm vui, sự phấn khởi của các đảng viên khi được nhận huy hiệu Đảng, bởi đây chính là niềm tự hào, là nguồn động lực để người đảng viên tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất của người đảng viên, đề cao tinh thần trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động, phong trào quần chúng ở địa phương, tích cực giáo dục gia đình, con cháu gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức Đảng cho đảng viên trẻ trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn tư cách đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là quá trình rèn luyện, sự nỗ lực, phấn đấu và cống hiến to lớn  của các đồng chí đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

IMG_5202.JPG

 

Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng với công lao, đóng góp của đảng viên đã có những cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy hiệu Đảng còn là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đảng viên với Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vì thế việc tổ chức trao Huy hiệu Đảng rất có ý nghĩa, thể hiện được sự tôn trọng những người đã xứng đáng được Đảng tôn vinh. Tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên là chủ trương đúng đắn của đảng ta, phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên và nguyện vọng của đảng viên, đây cũng là biện pháp quan trọng để cũng cố đảng, giáo dục đảng viên trẻ phấn đấu vươn lên trở thành đảng viên tốt theo tấm gương của các đồng chí đảng viên lâu năm, phấn đấu và cống hiến hết mình, phục vụ cho nhân dân, cho đất nước.  Việc tặng huy hiệu Đảng còn có ý nghĩa tăng cường đoàn kết nội bộ, làm cho công tác xây dựng đảng được trong sạch vững mạnh.

 Đảng viên  Hoàng Minh Quy đang sinh hoạt tại chi bộ 7 Đảng bộ Hoằng Thắng, đồng chí rất xúc động  khi được cầm trên tay huy hiệu 70 tuổi Đảng. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng trong thời gian qua đồng chí luôn phát huy tính đảng, bản chất anh hùng cách mạng, tích cực tham gia xây dựng Đảng và các phong trào thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, động thời giáo dục con cháu phải  nghiêm chỉnh chấp lành chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực lao động phát triển kinh tế và tham gia xây dựng nông thôn mới, để bộ mặt xã nhà ngày càng phát triển.

 

 

 DANH SÁCH TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG

1. Đồng chí: Hoàng Minh Quy;       Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Sinh hoạt tại chi bộ 7

2. Đồng chí: Hoàng Văn Hai;         Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Sinh hoạt tại chi bộ 11

3. Đồng chí: Bùi Ngọc Vậy ;           Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Sinh hoạt tại chi bộ 11

4. Đồng chí: Lê Thị Cới;                 Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Sinh hoạt tại chi bộ 10

5. Đồng chí: Thiều Đình Chiến;     Huy hệu 45 năm tuổi Đảng. Sinh hoạt chi bộ 9

6. Đồng chí: Nguyễn Thị Nhâm;    Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Sinh hoạt tại chi bộ 10

*. Truy tặng huy hiệu Đảng 45 cho 4 đồng chí.

1. Đồng chí: Lê Xuân Lợi. Sinh hoạt chi bộ 5

2. Đồng chí: Lê Văn Nhân. Sinh hoạt chi bộ 5

3. Đồng chí: Nguyễn Thị Trung; Sinh hoạt chi bộ 2.

4. Đồng chí Hoàng Khắc Chữ; Sinh hoạt chi bộ 11

Nguồn tin: Hoàng Thận; Đoàn Thanh niên