Hội Nông dân xã Hoằng Thắng thi đua lập thành tích chào mừng Đại Hội

Đăng lúc: 13:53:48 02/01/2018 (GMT+7)

Hội Nông dân xã Hoằng Thắng hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại Hội Đại biểu Hội Nông, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trong những năm qua, phong trào nông dân của xã Hoằng Thắng, đã có nhiều thành tích đáng kể trên mọi lĩnh vực hoạt động như thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng địa phương, đại bộ phận nông dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. BCH Hội đã bám sát Nghị quyết của Đảng bộ và nghị quyết cấp trên, triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực, nhằm thúc đẩy nông dân phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội. Hội Nông dân xã đã tổ chức nhiều buổi tập huấn cho nông dân về chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phù hợp điều kiện địa phương, nhằm đem lại hiệu quả, giá trị kinh tế cao.

25383080_173660993227073_2070124104_o.jpgChào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Hoằng Thắng Nhiệm kỳ 2018 –- 2023. Hội Nông dân xã đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội với các nội dung như xây dựng mô hình kinh tế để hỗ trợ nông dân, gồm: Mô hình trồng Lạc thí điểm lạc giống L27 với viện khoa học Hà Nội. Tiêu biểu cho mô hình là hội viên Nguyễn Phú Cầu chi hội 1 và Nguyễn Thị Sáu tại chi hội 6.... Mô hình cung ứng dịch vụ phân NPK của công ty Tiến Nông đến từng gia đình hội viên trên toàn xã. Mô hình xây dựng quỹ hổ trợ Nông dân toàn xã đạt 18 triệu 500 nghìn đồng. Đã cho 1 hộ hội viên vay vốn phát triển sản xuất, quỹ được xây dựng chủ yếu từ đóng góp của cán bộ, hội viên giúp nhau vượt khó trong sản xuất kinh doanh. Thông qua hình thức vận động tương trợ, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục khó khăn phát triển sản xuất , kết quả trong nhiệm kỳ quan đã tương trợ được 15 triệu đồng ngoài ra còn ủng hộ quỹ tình nghĩa, quỹ người 5 tàn tật và trẻ em mồ côi, mua tăm tre ủng hộ người mù, ủng hộ Hội nông dân Mường Lát. Ngoài ra, Hội Nông dân xã tiến hành thực hiện mô hình thu gom rác thải góp phần đảm bảo môi trường trên toàn xã, đặc biệt là thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới của địa phương đang được hội viên nông dân tích cực tham gia hưởng ứng nhiệt tình. 

Theo kế hoạch Đại hội Hội Nông dân xã Hoằng Thắng, nhiệm kỳ 2018 -– 2023 sẽ thực hiện 5 nội dung thi đua: (1) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội, gắn với công tác giáo dục việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (2) Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua của Hội và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động nhằm phát huy cao độ “Sáng kiến, sáng tạo của cán bộ; ý tưởng của nông dân” tạo ra những đột phá mới trong công tác Hội phong trào nông dân, trong tổ chức sản xuất, kinh doanh của nông dân. (3) Tổ chức các hoạt động thiết thực, khẳng định vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh. (4) Xây dựng các công trình hoặc phần việc cụ thể chào mừng Đại hội, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong hội viên, nông dân. (5) Xây dựng các điển hình tiên tiến cá nhân và các tập thể trên các lĩnh vực công tác Hội và phong trào nông dân. 

nguồn tin: Hội nông dân xã