Tin Kinh tế - chính trị

Bài tuyên truyền về các mức sử phạt trong tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm

Bài tuyên truyền về các mức sử phạt trong tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm

Bài tuyên truyền về các mức sử phạt trong tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm

Bài tuyên truyền về các mức sử phạt trong tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm

Bài tuyên truyền về các mức sử phạt trong tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm

Bài tuyên truyền về các mức sử phạt trong tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm

Bài tuyên truyền về các mức sử phạt trong tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm

Bài tuyên truyền về các mức sử phạt trong tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm

Bài tuyên truyền về các mức sử phạt trong tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm

Bài tuyên truyền về các mức sử phạt trong tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm

Phong trào sản xuất vụ Đông năm 2022 xã Hoằng Thắng

Phong trào sản xuất vụ Đông năm 2022 xã Hoằng Thắng

Phong trào sản xuất vụ Đông năm 2022 - 2023 xã Hoằng Thắng

Phong trào sản xuất vụ Đông năm 2022 - 2023 xã Hoằng Thắng

Tập trung các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Tại Hoằng Hoá, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 1 hộ chăn nuôi của xã Hoằng Thắng, huyện đã buộc phải tiêu hủy 75 con lợn, trọng lượng tiêu hủy là 7.295 kg. Trong thời gian tới, nếu không tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phòng, chống, khống chế dịch bệnh, nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi sẽ bùng phát và lây lan trên diện rộng là rất cao.

Hoằng Hóa – hoàn thành gieo cấy lúa vụ mùa 2021, chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ.

Xuống đồng từ ngày 7/6, đến thời điểm này, huyện Hoằng Hóa đã gieo cấy xong 6.500 ha lúa vụ mùa, đạt 100% diện tích lúa mùa theo đúng khung thời vụ. Các xã, thị trấn đang chuyển trọng tâm sang tuyên truyền, chỉ đạo bà con nông dân chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh trên lúa mùa sau gieo cấy, phấn đấu năng suất đạt 58 tạ/ha trở lên.

Nông dân Hoằng Thắng khẩn trương xuống giống Dưa Lê – Hàn Quốc vụ thứ 2

Từ lợi nhuận vụ đầu đưa lại, thu hoạch đến đâu, bà con xã viên Hợp tác xã Hoằng Thắng đã, đang khẩn trương tra giống vụ dưa hè thu- vụ thứ 2 trên đồng đất Hoằng Thắng.

Hoằng Thắng - Phun thuốc tiêu độc khử trùng phòng chống dịch tả Châu Phi.

Mặc dù chưa phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn, song trước tình hình dịch diễn biến nhanh và hết sức phức tạp, xã Hoằng Thắng đã triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chuyên môn xuống địa bàn các có các trang trại lợn hướng dẫn các hộ chăn nuôi và giết mổ cách phun thuốc khử trùng, nhằm phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh.
12