Tin Văn hóa & Thể thao

Tuyên truyền Kế hoạch kiểm tra về ATTP trong dịp Tết trung thu năm 2023

Tuyên truyền Kế hoạch kiểm tra về ATTP trong dịp Tết trung thu năm 2023

UBND xã, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Khai mạc giải Bóng đá Thanh thiếu nhi Hè năm 2023

UBND xã, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Khai mạc giải Bóng đá Thanh thiếu nhi Hè năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền các ngày Lễ kỷ niệm lớn quý III năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền các ngày Lễ kỷ niệm lớn quý III năm 2023

Xã Hoằng Thắng tổ cho nhân dân nạo vét kênh mương PCTT năm 2023

Xã Hoằng Thắng tổ cho nhân dân nạo vét kênh mương PCTT năm 2023

Đoàn thẩm định huyện Hoằng Hóa về KT Thôn Hải Phúc 1 đạt Thôn NTM kiểu mẫu

Đoàn thẩm định huyện Hoằng Hóa về KT Thôn Hải Phúc 1 đạt Thôn NTM kiểu mẫu

HOẰNG THĂNG TỔ CHÚC TẾT TRỒNG CÂY XUÂN NHÂM DẦN 2022

HOẰNG THĂNG TỔ CHÚC TẾT TRỒNG CÂY XUÂN NHÂM DẦN 2022

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “mừng Đảng, mừng Xuân và Lễ hội đầu Xuân Nhâm Dần 2022”

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “mừng Đảng, mừng Xuân và Lễ hội đầu Xuân Nhâm Dần 2022”

Tăng cường Phòng chống dịch bệnh covid 19 trên địa bàn xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, nhất là đối với các công nhân tại khu công nghiệp Hoàng Long, con em ở nơi xa về quê ăn Tết.

Tăng cường Phòng chống dịch bệnh covid 19 trên địa bàn xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, nhất là đối với các công nhân tại khu công nghiệp Hoàng Long, con em ở nơi xa về quê ăn Tết.