Lịch sử hình thành

TRƯỜNG THCS HOẰNG THẮNG - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.

LỊCH SỬ - TRUYỀN THỐNG - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG THCS HOẰNG THẮNG.