DANH SÁCH  CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ HOẰNG THẮNG

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Ghi chú

1

Lê Doãn Bản

Bí thư Đảng Ủy

0393535212

 

2

Lê Thị Sáu

Phó bí thư TT Đảng ủy

0965595666

 

3

Hoàng Văn Hiến

Chủ tịch UBND xã

0386819113

 

4

Nguyễn Văn Sỹ

Phó CTUBND xã

0967569666

 

5

Hoàng Trung Kiên

Phó CTUBND xã

0968156616

 

6

Lê Văn Thụ

CT UBMTTQ

0969636998

 

7

Hoàng Minh Quyết

Chủ tịch HCCB

0984531967

 

8

Hoàng Văn Thận

BT ĐTNCSHCM

0968919393

 

9

Hoàng Thị Tĩnh

PCT HĐND

0985545468

 

10

Nguyễn Văn Thiềng

Chủ tịch Hội nông dân

0985393754

 

11

Lê Văn Thủy

Trưởng công an

0974222557

 

12

Hoàng Thanh Yên

Chỉ huy trưởng BCHQS

0385724529

 

13

Mai Thị Hương

Công chứcVP - TK

0944794718

 

14

Nguyễn Quốc Cường

Công chức ĐC - XD

0963865335

 

15

Lương Thị Vân

Công chức ĐC-NN-MT

0983806851

 

16

Hoàng Lê Dung

Công chức TC - KT

0984025689

 

17

Lê Thị Hương

Công chứcTP - HT

0979744678

 

18

Hà Thị Tâm

CC VH-LĐTBXH

0982934816

 

19

Lê Viết Tăng

Công chức VH - XH

0865312268

 

20

Lê Thị Liên

Công Chức VP - TK

0382145226

 

21

Lê Đức Mùi

Công chức TP- HT

0974784788

 

22

Nguyễn Hữu Quảng

Công chức VP TK

0978841162