Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Doãn Bản
  Ngày sinh: 25/08/1966
  Quê quán: Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Nhân Trạch , Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Cử nhân Kế toán
  Chức vụ : Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã
  Họ và Tên: Lê Thị Sáu
  Ngày sinh: 08/06/1976
  Quê quán: Xã Hoằng Thắng , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Hồng Nhuệ2, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Hành chính học
  Chức vụ : Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã
  Họ và Tên: Hoàng Văn Hiến
  Ngày sinh: 20/12/1973
  Quê quán: Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Cử nhân QLKT
  Chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã