Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Hoàng Văn Hiến
  Ngày sinh: 20/12/1973
  Quê quán: Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Cử nhân QLKT
  Chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã
  Họ và Tên: Hoàng Trung Kiên
  Ngày sinh: 10/03/1973
  Quê quán: Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Hải Phúc 1, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Luật
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Phó chủ tịch UBND xã
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Sỹ
  Ngày sinh: 14/05/1977
  Quê quán: Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Hồng Nhuệ 1, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Cử nhân kinh tế
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Phó chủ tịch UBND xã