Y tế - Giáo dục

Những điều F0 cần làm để bảo vệ bản thân trước hậu COVID -19

Những điều F0 cần làm để bảo vệ bản thân trước hậu COVID -19

Khuyến cáo về việc sử dụng test nhanh Covid -19 và thuốc điều trị

Khuyến cáo về việc sử dụng test nhanh Covid -19 và thuốc điều trị

KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI

TTHTCĐ KHAI GIẢNG NĂM HỌC - PHÁT THƯỞNG KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI

ĐOÀN XÃ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG COVID -19

Đoàn xã Hoằng Thắng tăng cường tuyên truyền lưu động phòng chống dịch COVID-19

VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHÂM

NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC SAU GẦN 3 NĂM PHẤN ĐẤU, XÂY DỰNG XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ VỀ ATTP CỦA XÃ HOẰNG THẮNG, HUYỆN HOẰNG HÓA