Đảng bộ Hoằng Thắng: 70 năm một chặng đường phát triển.

Đăng lúc: 08:14:02 27/04/2018 (GMT+7)

Qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trải qua 20 kỳ Đại hội đến thời điểm hiện nay Đảng bộ xã Hoằng Thắng có 236 đồng chí đảng viên, được sinh hoạt ở 15 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ; Đảng bộ xã luôn đoàn kết, trí tuệ, cách mạng kiên cường lãnh đạo nhân dân và viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, của quê hương góp phần xây dựng xã nhà ngày một phát triển.

 Cách đây tròn 70 năm - ngày 27/3/1947 chi bộ Bắc Sơn nay là Đảng bộ xã Hoằng Thắng được thành lập: Từ 4 đồng chí cán bộ Việt minh ưu tú, đó là: Đồng chí Hoàng Đình Thống, đồng chí Lê Đình Xới, đồng chí Nguyễn Huy Cương, đồng chí Nguyễn Công Trứ. Được triệu tập tại nhà đồng chí Hoàng Đình Thống để thành lập chi bộ Đảng lấy tên là chi bộ Bắc Sơn. Đồng chí Hoàng Đình Thống được cử làm Bí thư chi bộ, từ đây tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời trên vùng đất Hoằng Thắng trực tiếp lãnh đạo tuyệt đối toàn diện mọi phong trào cách mạng của địa phương dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ Hoằng Hoá. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, ghi dấu sự lớn mạnh phong trào cách mạng của địa phương... Qua 70 năm rèn luyện, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trải qua 20 kỳ Đại hội đến thời điểm hiện nay Đảng bộ xã Hoằng Thắng có 236 đồng chí đảng viên, trong đó có 165 đồng chí đảng viên có 30 năm tuổi Đảng trở lên là tài sản vô giá của Đảng bộ, được sinh hoạt ở 15 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ. Đảng bộ xã Hoằng Thắng luôn đoàn kết, trí tuệ, cách mạng kiên cường lãnh đạo nhân dân và viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, của quê hương góp phần xây dựng cùng cả nước thực hiện thành công và luôn giành thắng lợi vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới.
24.3.1.JPG
Ở giai đoạn cách mạng nào, chi bộ cũng làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, là chỗ dựa vững chắc, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của xã. Trong 2 cuộc kháng chiến đầy gian khổ ấy, Đảng bộ đã lãnh đạo động viên nhân dân tiễn đưa 700 con em lên đường đánh giặc giữ nước, 13 đợt dân công với hơn 1000 lượt người, 162 người tham gia thanh niên xung phong. Trong số con em tham gia vào cuộc kháng chiến giữ nước có 122 người anh dũng đã hy sinh, 120 người là thương binh, bệnh binh, có nhiều người đã trở thành sỹ quan, trung cấp, cao cấp trong quân đội, trong lực lượng công an, những người về phục viên, mất sức, nghỉ hưu, nghỉ chế độ xã hội đã và đang làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng cao quý của mình, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của quê hương đất nước. Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ xã Hoằng Thắng tập trung lãnh đạo quân dân địa phương đạt được nhiều thành quả quan trọng. Trọng tâm là tập trung cao chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, phát triển mạnh nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các vùng sản xuất tập trung, khuyến khích dồn điền đổi thửa, thực hiện cơ giới hóa trong nông nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao giá trị sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới.
Trải qua 70 năm xây dựng, trưởng thành, Đảng bộ xã Hoằng Thắng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong tất cả các lĩnh vực. Đến nay, nông nghiệp của xã Hoằng Thắng đang phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nhiều tiến bộ kho học kỹ thuật được chuyển giao tới nông dân ứng dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh. Từ năm 2005-2015 tăng trưởng kinh tế luôn đạt trên 21%, riêng năm 2016 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 mặc dù điều kiện với bao khó khăn, phức tạp trong nước và khu vực cũng như trên Thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa phương, song với sự đồng lòng quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân, do vậy kinh tế của xã tiếp tục duy trì tăng trưởng ở mức cao, tăng thu ngân sách đạt trên 20 tỷ đồng/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng đưa xã Hoằng Thắng trở thành một xã có tốc độ phát triển kinh tế và thu nhập của người dân đạt 31,2 triệu đồng/người/năm, là xã có thu nhập bình quân đầu người cao trong huyện. Đặc biệt năm 2013, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện. Hệ thống cơ sở vật chất trường học được đầu tư xây dựng khang trang theo hướng hiện đại. 100% số làng được công nhận làng văn hóa; nhiệm vụ quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động quần chúng đạt hiệu quả cao.
Phát huy truyền thống đã đạt được, thời gian tới Đảng bộ xã Hoằng Thắng tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương năm 2017 và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xây dựng xã Hoằng Thắng phát triển toàn diện, bền vững”. Xây dựng quê hương Hoằng Thắng trở thành xã kiểu mẫu trước năm 2020./.
 
Thế Khải – Đài TT Hoằng Hóa