Hội CCB xã Hoằng Thắng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027

Đăng lúc: 09:39:24 08/04/2022 (GMT+7)

Hội CCB xã Hoằng Thắng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI CCB XÃ HOẰNG THẮNG: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022-2027!

Trong hai ngày 05,06/4/2022, Hội CCB xã Hoằng Thắng đã tổ chức Đại hội đại biểu Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

  

Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Hoa- Phó chủ tịch Hội CCB huyện cùng các đồng chí thường trực huyện hội, đồng chí  Lê Doãn Bản- Bí thư đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn , hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế và 86 đại biểu tiêu biểu đại diện cho  387 hội viên hội CCB trong toàn xã tham dự đại hội.


các đại biểu về dự

 

  Hội CCB xã Hoằng Thắng có  7 chi hội, 387 hội viên.  Nhiệm kỳ qua trong tình hình diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh nhất là đại dịch CoVid- 19, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ xã, chỉ đạo của Hội CCB huyện Hoằng Hóa, sự phối hợp chặt chẽ, quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, MTTQ, các ban nghành đoàn thể trong xã. Hội CCB xã nhà đã đoàn kết, thống nhất nổ lực quyết tâm cao tổ chức các phong trào, các hoạt động của hội đúng hướng đạt hiệu quả thiết thực, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “ Bộ Đội Cụ Hồ” mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương đều gương mẫu, nòng cốt thực hiện đạt kết quả cao, xây dựng tổ chức Hội có chiều sâu vững chắc. Các chỉ tiêu mà NQ Đại hội Đại biểu CCB lần thứ VI đề ra đều vượt, thành tích của Hội CCB xã nhà ngày càng tăng thêm uy tín trong hệ thống chính trị, thực sự là nơi hội tụ, tập hợp phát huy sức mạnh của các thế hệ CCB. Đây là sự phấn đấu, là cơ sở vững chắc cho thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong nhiệm kỳ tới xây dựng Hội CCB xã Hoằng Thắng ngày càng phát triển, vững mạnh. - Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, trong nước.

- 5 năm qua Hội đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho hội viên về tình hình chính trị, thời sự, quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương, nhiệm vụ của Hội để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên và nhân dân. Nhiều nhiệm vụ, nhiều phong trào mang tính đi trước, mở đầu, gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện như phong trào xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

- Phong trào. “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ”. Đồng thời đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, những quan điểm sai trái đi ngược lại đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Hội đã sâu sát nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên dư luận của nhân dân, phối hợp kịp thời và tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền những vấn đề mới nảy sinh như thực hiện chế độ chính sách, giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai như: Cụm công nghiệp Thái - Thắng có 45 hộ là hội viên cựu chiến binh/98 hộ. Tuyến đường Thịnh - Đông có 22 hộ/88 hộ. Đất san cư là. 13 hộ…vv. Góp phần ổn định tình hình chính trị ở địa phương.

- Các chương trình kế hoạch của HĐND - UBND đã được tổ chức Hội, hội viên gương mẫu nòng cốt đi đầu thực hiện. Tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tích cực xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, phòng chống quan lưu tham nhũng, lãng phí. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho cán bộ, Đảng viên, cấp ủy trong các đợt sinh hoạt chính trị của Đảng như: Thực hiện nghị quyết TW 4 (Khóa XII). Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện. “ Tự diễn biến” ,“ Tự chuyển hóa” trong nội bộ, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. cựu chiến binh đi bỏ phiếu giờ đầu ngày bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quyết định 217, 218, xây dựng bộ máy của Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

         - Với phẩm chất chính trị, năng lực và uy tín trong công tác hội, nhiều hội viên đã được bầu vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026; Cấp ủy chi bộ cụ thể: Có 9 hội viên tham gia cấp ủy chi bộ. Trong đó có 4/7 hội viên là bí thư chi bộ thôn = 57%; Có 5/7 hội viên là trưởng thôn = 71%; Có 2/13 hội viên được bầu vào BCH Đảng bộ = 15%; Có 8/26 Hội viên là đại biểu HĐND  = 31%. Từ những việc làm và kết quả trên. Có thể khẳng định Hội cựu chiến binh xã Hoằng Thắng luôn là lực lượng quan trọng, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền củng cố tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Hội luôn Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và nhân dân.

Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình phát triển KTXH của địa phương, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.       

- Thực hiện chương trình công tác trọng tâm của Hội. “ Giúp nhau giảm nghèo bền vững” Từng chi hội đã có nhiều hoạt động sáng tạo, tích cực, động viên cán bộ, hội viên nêu cao ý chí tự lực tự cường, giám nghĩ giám làm, không cam chịu đói nghèo, vượt khó vươn lên trong Phong trào. “ CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi ” Phát triển sâu rộng trong toàn hội đã phát huy tiềm năng, huy động mọi nguồn lực giúp nhau nâng cao đời sống. Đại đa số cán bộ, hội viên tuổi cao, sức yếu song với bản chất truyền thống. “ Bộ đội cụ Hồ ” Quyết tâm cao vượt lên chính mình, hăng say lao động áp dụng các tiến tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Nhiều gia trại, trang trại, hộ kinh doanh dịch vụ. Đặc biệt năm 2020 được UBND tỉnh công nhận 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn Ocop. Trong đó 1 sản phẩm. “ Dưa hấu đồng quê ” người đứng đầu doanh nghiệp là hội viên CCB tiêu biểu cho các phong trào đó là:: Hội viên Lê Xuân San chi hội HN 1; Mai Thị Thơm chi hội HN 2; Hoàng Văn Chanh chi hội GH; Hoàng Văn Mạo chi hội HP1; Hoàng Xuân Bốn chi hội HP 2; Thiều Đình Tơng chi hội HTrì 1; Nguyễn Đình Thao chi hội HTrì 2. Mô hình CLB. CCB, CQN phát triển kinh tế; Xây dựng quỹ có ý nghĩa thiết thực tạo điều kiện giúp đỡ những hội viên khó khăn về vốn sản xuất, kinh doanh. BCH Hội đã phát động nâng cao quỹ hội. Động viên hội viên có điều kiện kinh tế đóng góp xây dựng quỹ nhiều hơn, đến nay quỹ tiết kiệm của Hội CCB là: 541triệu. Quỷ CLB, CCB- CQN là 70 triệu đồng. ( Vượt chỉ tiêu so với nghị quyết đại hội đề ra). Hàng năm đã tạo điều kiện cho từ 35 đến 40 hội gia đình hội viên vay để phát triển sản xuất kinh doanh, chi hội có quỹ cao như: Hải Phúc 2; Hoàng Trì 2. Bình quân toàn xã đạt 1.400.000đ/hội viên. Hàng năm khảo sát đánh giá phân loại đời sống nhân dân nói chung trong đó có gia đình hội viên CCB nói riêng, tìm ra nguyên nhân những gia đình hội viên nghèo, hội viên gặp khó khăn đề ra kế hoạch cho từng chi hội phấn đấu khắc phục, Hội thường xuyên phối hợp với các ban nghành trong xã tổ chức học tập rút kinh nghiệm nêu gương nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, gương điển hình thoát nghèo vươn lên làm giàu của hội viên, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên tiếp thêm sức mạnh giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Từ những tích cực trong lao động sản xuất, quỹ hội đã được nhiều gia đình tiếp cận. Tạo điều kiện cho con em được học tập và có việc làm ổn định nâng cao thu nhập. Tỷ lệ hộ khá giàu tăng 6%. (năm 2017 = 55% đến nay là 61%), Hộ nghèo theo tiêu chí mới hiện nay trong tổ chức hội là: 1,2%. Công tác nghĩa tình đồng đội luôn được quan tâm chu đáo, hàng năm từ BCH đến chi hội luôn làm tốt công tác thăm hỏi động viên hội viên ốm đau, tặng quà các ngày lễ, tết với tổng số tiền trên 35,5 triệu đồng. Có 1/7 chi hội đã mua sắm 7 bộ quần áo lễ phục trị giá 4,9 triệu  đồng, Tổ chức lễ tang trang trọng thành kính. “Trọn nghĩa vẹn tình”  Khi hội viên qua đời đã trở thành nề nếp, thể hiện nét đẹp văn hóa của Hội được nhân dân ghi nhận. Thực hiện phong trào xây dựng quỹ mái ấm CCB do BCH Hội CCB huyện, tỉnh phát động, 5 năm qua Hội CCB phối hợp với các tổ chức, DN, MTTQ, Ban chỉ huy xã đội cùng gia đình, dòng họ đã hỗ trợ giúp đỡ làm mới 02 căn nhà cho 02 hội viên. Đó là: Gia đình đ/c  Bùi Ngọc Vy trị giá trên 300 triêu đồng. “ Trong đó hổ trợ của các cấp là: 70 triệu đồng ”. Gia định đ/c Thiều Đình Tám trị giá trên 300 triệu đồng. “ Các cấp hổ trợ hơn 100 triệu đồng”. Các đợt ủng hộ do UBMTTQ, TU Hội, tỉnh Hội, huyện Hội phát động. Hội viên đã tích cực hưởng ứng với số tiền trên 300 triệu đồng. Những việc làm và kết quả trên của hội đã khẳng định được vị thế của mình trong hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội, hoạt động tình nghĩa. Là niềm tự hào chính đáng của cán bộ, hội viên trong nhiệm kỳ qua.

                Bên cạn đó, hội Phối hợp với các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào, các cuộc vân động, phát triển văn hóa xã hội QPAN xây dựng nông thôn mới.  Động viên cán bộ hội viên tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đới sống văn hóa ở khu dân cư” phong trào “Ngày vì người nghèo” gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội..vv. Phong trào “Toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc”, giữ vững ANCT ; TTATXH, hội viên tham gia DQTV, DBĐV.chương trình quốc gia “Phòng chống tội phạm”. Chương trình “1 + 2”,  chương trình quốc gia bảo vệ môi trường và phong trào “toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”Cán bộ hội viên CCB đã tích cực hưởng ứng và tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các biện pháp phòng chống Đại dịch CoVid -19

Đại hội đã dành thời gian các đại biểu tham luận đánh giá những mặt mạnh để phát huy và tìm giải pháp khắc phục hạn chế đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ tới

Với mục tiêu chung: Đoàn kết tập hợp các thế hệ CCB tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ ” “ Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu , Đổi mới” không ngừng đổi mới về nội dung, phương pháp, tác phong công tác xây dựng Hội TSVM, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, Đại hội cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hôi Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.


đồng chí  Hoàng Văn Hoa- Phó Chủ tịch hội CCB huyện 

và đồng chí Lê Doãn Bản- Bí thư đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chíHoàng Văn Hoa- Phó Chủ tịch Hội CCB huyện và đồng chí Lê Doãn Bản, Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch HĐND xã đã  ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội CCB xã trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, các đồng chí  đề nghị cán bộ, hội viên Hội CCB xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội và năng lực đội ngũ cán bộ Hội; Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống của hội viên; tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, Hội cần tiếp tục nhân rộng các mô hình CCB gương mẫu, làm kinh tế giỏi, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; cán bộ, hội viên gương mẫu, phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới…


đồng chí Hoàng Minh Quyết- chủ tịch HCCB xã Hoằng Thắng- Khóa VII  phát biểu nhận nhiệm vụ

 ra mắt BCH khóa mới

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB xã, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu 3 đại biểu đi dự đại hội Hội cựu chiến binh huyện sẽ được tổ chức trong thời gian tới; Ban chấp hành khóa mới đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch hội và bầu Uỷ ban Kiểm tra; đồng chí Hoàng Minh Quyết  tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB xã Hoằng Thắng, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

 Chủ tịch hội CCB xã tặng quà cho các đồng chí thôi không  tham gia BCH khóa mới/..

-          Viết Tăng: CC VH – XH

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc