Tập trung các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Đăng lúc: 08:00:00 09/07/2021 (GMT+7)

Tại Hoằng Hoá, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 1 hộ chăn nuôi của xã Hoằng Thắng, huyện đã buộc phải tiêu hủy 75 con lợn, trọng lượng tiêu hủy là 7.295 kg. Trong thời gian tới, nếu không tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phòng, chống, khống chế dịch bệnh, nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi sẽ bùng phát và lây lan trên diện rộng là rất cao.

 Ảnh.png
Để kịp thời ngăn chặn, khống chế và loại bỏ bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện, các xã, thị trấn cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh đã chỉ đạo thời gian qua; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, nguy cơ tái phát, lây lan diện rộng và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người chăn nuôi nắm vững, nắm chắc khi có lợn ốm, chết chủ động khai báo dịch, kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, các điều kiện để thực hiện tái đàn, tăng đàn lợn; hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng dịch như vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất...; Tổ chức rà soát, thống kê, nắm rõ số lượng các hộ chăn nuôi lợn, số lượng từng loại lợn trên địa bàn quản lý; phân công lực lượng chủ động triển khai giám sát dịch bệnh, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm khi bệnh dịch tả lợn châu Phi mới xuất hiện, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; khi xuất hiện lợn ốm, chết phải lập bản cam kết với hộ chăn nuôi không bán chạy, không vứt xác lợn ra môi trường và thực hiện xử lý đúng quy định phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo, báo cáo chậm, giấu dịch bệnh.
Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ công tác tái đàn, tăng đàn lợn trên địa bàn; công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là công tác quản lý vận chuyển lợn giống; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và các bệnh lây lan từ động vật sang người theo chức năng, nhiệm vụ được giao, địa bàn phân công phụ trách, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Thanh Quý – Trung tâm VHTT TT&DL